Programavimo pamokėlės

pamokelesm

Mokymų ciklas „Programavimo pamokėlės" skirtos visiems, kurie nori išmokti programuoti.

IT galvosūkiai

itgalvosukiai

Konkurso tikslas – skatinti moksleivius domėtis IT sprendžiant įvairiausius galvosūkius.

Informikas

informikasm

Konkurso tikslas – supažindinti moksleivius su menu informacinėse technologijose ir mūsų talismanu.

Dr. J. P. Kazicko konkursai

kkonkursai

Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos regionuose vykdomas IT konkursas.

       

You have 0 articles to compare. Do you want to see compare view now?


Compare
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Garso grojimas

    public void groti(View view)
    {
      MediaPlayer mp = MediaPlayer.create(this,R.raw.sqinarmy);
  
      try {
        mp.start();
      } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
   Skaityti daugiau...
  100% iš 1 balsų
  Paskelbe: Informikas
 • Chronometro pavyzdys

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.activity_main);
  
      Chronometer simpleChronometer = (Chronometer) findViewById(R.id.chronometer);
      simpleChronometer.setOnChronometerTickListener(new Chronometer.OnChronometerTickListener() {
  
        @Override
        public void onChronometerTick(Chronometer chronometer) {
          long elapsedMillis = SystemClock.elapsedRealtime() - chronometer.getBase();
          if(elapsedMillis > 0) chronometer.stop();
        }
      });
    }
  
    public void startuoti(View view)
    {
      Chronometer chronometer = (Chronometer)findViewById(R.id.chronometer);
      chronometer.setBase(SystemClock.elapsedRealtime() + 10000);
      chronometer.setCountDown(true);
      chronometer.start();
    }
   Skaityti daugiau...
  100% iš 1 balsų
  Paskelbe: Informikas
 • Duomenų bazės panaudojimas programėlėje

  Pavyzdiniai failai yra čia:

  Juos galite naudoti kaip pavyzdį savo programėlės tobulinimui. Atskiri veiksmai, pateikti šiame puslapyje yra paimti iš šių failų.

   Skaityti daugiau...
  100% iš 1 balsų
  Paskelbe: Informikas
 • Įrašo ištrynimas

    public void deleteEntry(int id)
    {
      SQLiteDatabase db = getWritableDatabase();
      db.delete(SCORES_TABLE_NAME, KEY_ID + "=?", new String[]{Integer.toString(id)});
      db.close();
    }
   Skaityti daugiau...
  100% iš 1 balsų
  Paskelbe: Informikas
 • Įrašo atnaujinimas (pakeitimas)

    public void updateEntry(LeaderboardEntry entry)
    {
      SQLiteDatabase db = getWritableDatabase();
      ContentValues cv = new ContentValues();
  
      cv.put(KEY_NAME, entry.getName());
      cv.put(KEY_SCORE, entry.getScore());
  
      db.update(SCORES_TABLE_NAME, cv, KEY_ID + "=?", new String[] { Integer.toString(entry.getID()) });
  
      db.close();
    }
   Skaityti daugiau...
  100% iš 1 balsų
  Paskelbe: Informikas
 • Įrašo įterpimas

    public long addEntry(LeaderboardEntry entry)
    {
      SQLiteDatabase db = getWritableDatabase();
      ContentValues cv = new ContentValues();
  
      cv.put(KEY_NAME, entry.getName());
      cv.put(KEY_SCORE, entry.getScore());
  
      long id = db.insert(SCORES_TABLE_NAME, null, cv);
      db.close();
      return id;
    }
   Skaityti daugiau...
  100% iš 1 balsų
  Paskelbe: Informikas
 • Visų lentelės įrašų nuskaitymas

    public ArrayList<LeaderboardEntry> getAllEntries()
    {
      ArrayList<LeaderboardEntry> entries = new ArrayList<>();
      SQLiteDatabase db = getReadableDatabase();
  
      String query = "SELECT * FROM " + SCORES_TABLE_NAME + " ORDER BY " + KEY_SCORE + " DESC";
      Cursor cursor = db.rawQuery(query, null);
      if(cursor != null)
      {
        if(cursor.moveToFirst())
        {
          do {
            LeaderboardEntry entry = new LeaderboardEntry();
            entry.setID(cursor.getInt(0));
            entry.setName(cursor.getString(1));
            entry.setScore(cursor.getInt(2));
            entries.add(entry);
          } while(cursor.moveToNext());
        }
      }
      cursor.close();
      db.close();
  
      return entries;
    }
   Skaityti daugiau...
  100% iš 1 balsų
  Paskelbe: Informikas
 • Įrašo nuskaitymas iš lentelės

    public LeaderboardEntry getEntry(int id)
    {
      SQLiteDatabase db = getReadableDatabase();
      Cursor cursor = null;
  
      cursor = db.query(SCORES_TABLE_NAME, new String[] { KEY_ID, KEY_NAME, KEY_SCORE}, KEY_ID + "=?", new String[] { Integer.toString(id) }, null, null, null);
      LeaderboardEntry entry = new LeaderboardEntry();
      if(cursor != null)
      {
        if(cursor.moveToFirst())
        {
          entry.setID(cursor.getInt(0));
          entry.setName(cursor.getString(1));
          entry.setScore(cursor.getInt(2));
        }
      }
      cursor.close();
      db.close();
      return entry;
    }
  
   Skaityti daugiau...
  100% iš 1 balsų
  Paskelbe: Informikas
 • Lentelės sukūrimas

  package edu.ktu.lab;
  import android.content.ContentValues;
  import android.content.Context;
  import android.database.Cursor;
  import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
  import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
  import java.util.ArrayList;
  
  public class LeaderboardDatabaseHandler extends SQLiteOpenHelper {
  
    private static final int DATABASE_VERSION = 1;
    private static final String DATABASE_NAME = "leaderboard.db";
    private static String SCORES_TABLE_NAME = "scores";
    private final static String KEY_ID = "id";
    private final static String KEY_NAME = "name";
    private final static String KEY_SCORE = "score";
  
    public LeaderboardDatabaseHandler(Context context)
    {
      super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
    }
  
    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase db)
    {
      String query = "CREATE TABLE " + SCORES_TABLE_NAME + "(" +
          KEY_ID + " INTEGER PRIMARY KEY," +
          KEY_NAME + " TEXT," +
          KEY_SCORE + " INTEGER" +
          ")";
      db.execSQL(query);
    }
  
    @Override
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion)
    {
      String query = "DROP TABLE IF EXISTS " + SCORES_TABLE_NAME;
      db.execSQL(query);
      onCreate(db);
    }
  }
   Skaityti daugiau...
  100% iš 2 balsų
  Paskelbe: Informikas
 • Duomenų perdavimas tarp Activity

  Kintamojo įdėjimas:

  String vardas = "Rimas";
  Intent intent = new Intent(this, kitasLangas.class);
  intent.putExtra("vardas", vardas);
  startActivity(intent);

  Kintamojo išėmimas lange kitasLangas:

  protected void onCreate() {
  Intent intent = getIntent();
  String vardas = intent.getStringExtra("vardas", "Vardenis");
  }
   Skaityti daugiau...
  100% iš 1 balsų
  Paskelbe: Informikas
 • Duomenų išsaugojimas ir nuskaitymas naudojant SharedPreferences

  Duomenų išsaugojimo ir nuskaitymo kodo gabaliukai.

  Duomenų išsaugojimas

  SharedPreferences sharedPrefs = getSharedPreferences(MY_PREFERENCES, Context.MODE_PRIVATE);
  SharedPreferences.Editor redaktorius = sharedPrefs.edit();
  
  redaktorius.putString("difficulty", difficulty);
  redaktorius.putFloat("soundVolume", ((float)volumeBar.getProgress() / (float)volumeBar.getMax()));
  
  sharedPrefEditor.apply();

  Duomenų nuskaitymas

  SharedPreferences sharedPrefs = getSharedPreferences(MY_PREFERENCES, Context.MODE_PRIVATE);
  
  String difficulty = sharedPrefs.getString("difficulty", "medium");
  float volume = sharedPrefs.getFloat("soundVolume", 1f);

   

   Skaityti daugiau...
  100% iš 1 balsų
  Paskelbe: Informikas
 • 100% iš 1 balsų
  Paskelbe: Informikas
Rezultatai 1 - 12 iš 12
Į viršų