Programavimo pamokėlės

pamokelesm

Mokymų ciklas „Programavimo pamokėlės" skirtos visiems, kurie nori išmokti programuoti.

Informikas

informikasm

Konkurso tikslas – supažindinti moksleivius su menu informacinėse technologijose ir mūsų talismanu.

Dr. J. P. Kazicko konkursai

kkonkursai

Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos regionuose vykdomas IT konkursas.

       
  public void updateEntry(LeaderboardEntry entry)
  {
    SQLiteDatabase db = getWritableDatabase();
    ContentValues cv = new ContentValues();

    cv.put(KEY_NAME, entry.getName());
    cv.put(KEY_SCORE, entry.getScore());

    db.update(SCORES_TABLE_NAME, cv, KEY_ID + "=?", new String[] { Integer.toString(entry.getID()) });

    db.close();
  }

Android programavimas

Į viršų