Programavimo pamokėlės

pamokelesm

Mokymų ciklas „Programavimo pamokėlės" skirtos visiems, kurie nori išmokti programuoti.

IT galvosūkiai

itgalvosukiai

Konkurso tikslas – skatinti moksleivius domėtis IT sprendžiant įvairiausius galvosūkius.

Informikas

informikasm

Konkurso tikslas – supažindinti moksleivius su menu informacinėse technologijose ir mūsų talismanu.

Dr. J. P. Kazicko konkursai

kkonkursai

Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos regionuose vykdomas IT konkursas.

       

Beklaidžiodamas po skaitmeninius pasaulius, Informikas pateko į kažkokį labirintą.

Pradėjęs nuo taško Pradžia, jis išėjo ties tašku Pabaiga

O kad kelio nepamirštų, tai visą savo kelionę įrašė garsu.

garsotakas

Nustatykite, kokiu keliu Informikas praėjo labirintą.

Vertinimas

2 taškai - radote bet kokį kelią nuo pradžios iki pabaigos;

10 taškų - sugalvojote, kaip sukurtas / iš ko sudarytas audio įrašas, vaizduojantis taką, ir nustatėte, kokiu keliu ėjo Informikas;

0 taškų, bet "respektas" - supratote, į kokį skaitmeninį pasaulį pateko Informikas.

Vartė Informikas Lietuvių enciklopediją ir niūniavo:

- A ir B kabojo palubėj, A nupuolė, B prapuolė, o kas liko palubėj!?

enciklopedijos puslapis

Padėkite Informikui suskaičiuoti, kiek pateiktame tekste yra a ir b raidžių (įskaitant ir didžiąsias, ir mažąsias) bei kiek yra visų likusių raidžių.

Vertinimas

4 taškai - apytiksliai suskaičiavote galvosūkyje nurodytų raidžių skaičių bet kokiu būdu;

6 taškai - tiksliai arba beveik tiksliai suskaičiavote raidžių skaičių bet kokiu būdu;

10 taškų - tiksliai arba beveik tiksliai suskaičiavote raidžių skaičių, tam panaudodami kurias nors IT priemones (programas).

Studentas Lukas paslėpė velykinius margučius šalia Informiko buveinės. Žemiau yra dvi panoraminės nuotraukos - viena su margučiais, kita be jų.

Padėkite Informikui surasti visus velykinius kiaušinius!

Vertinimas

6 taškai - suradote visus paslėptus kiaušinius ir juos visus pažymėjote;

2 taškai - nustatėte ir žemėlapyje pažymėkite kiekvieno kiaušinio apytikslę vietovę;

2 taškai - panaudojote kokias nors priemones ar suradote kokį nors būdą, kas leidžia paprasčiau aptikti paslėptus kiaušinius.

Didelis, stiprus ir gražus drakonas nukrito nuo stalo ir sudužo į gabaliukus, kuriuos matote žemiau esančiame paveiksliuke:

drakonopuzle

Padėkite Informikui suklijuoti suskilusį drakoną. Jei turite galimybę, papildomai suklijuokite drakoną trimatėje aplinkoje (3DDrakonas.zip).

Vertinimas

8 taškai - įtikinamai suklijavote paveiksliuke esantį drakoną;

2 taškai - papildomai suklijavote drakoną trimačiu redaktoriumi.

Informikas kovo 16 dieną buvo didelėje šventėje, kurioje buvo susirinkę jo bendraminčiai.

Gavęs video, kuriame šventės dalyviai šiltai atsiliepė apie įvykusį renginį, Informikas jį papildė paslėptu sveikinimu ir padėjo čia:

 https://drive.google.com/file/d/1jZgbo8e24a4yByhgutJcSJ6bp8gnbVbU/view?usp=sharing

Pažiūrėkite atidžiai video ir parašykite koks tai sveikinimas.

Vertinimas

4 taškai - įvardinote, ką Informikas pasveikino;

6 taškai - suradote vieną, du ar tris būdus ir detaliai jį(juos) aprašėte.

Puslapis 1 iš 2

Į viršų