Programavimo pamokėlės

pamokelesm

Mokymų ciklas „Programavimo pamokėlės" skirtos visiems, kurie nori išmokti programuoti.

IT galvosūkiai

itgalvosukiai

Konkurso tikslas – skatinti moksleivius domėtis IT sprendžiant įvairiausius galvosūkius.

Informikas

informikasm

Konkurso tikslas – supažindinti moksleivius su menu informacinėse technologijose ir mūsų talismanu.

Dr. J. P. Kazicko konkursai

kkonkursai

Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos regionuose vykdomas IT konkursas.

       

Užduotis

Stalo žaidimą „Stebuklingos kortelės“ žaidžia n žaidėjų (n < 21), kurių numeriai yra sveikieji skaičiai iš intervalo [1; 20]. Kiekvienas žaidėjas, laikydamasis žaidimo taisyklių, padaro ėjimą ir užsirašo, kelis taškus gauna (sveikasis skaičius). Pradiniai duomenys surašyti tekstiniame faile zaidimas1.txt. Pirmoje failo eilutėje įrašytas ėjimų skaičius m (m < 100). Tolesnėse m failo eilučių įrašyta po du sveikuosius skaičius – žaidėjo numeris ir taškų skaičius. Parašykite programą, surandančią ir rezultatų faile zaidimas1rez.txt spausdinančią:

 • Kokia galutinė kiekvieno žaidėjo surinktų taškų suma. Surinktais laikomi tik teigiami sveikieji skaičiai. Rezultatus surašykite faile vienam žaidėjui skirdami vieną eilutę: žaidėjo numeris ir surinktų taškų suma, atskirti tarpais.
 • Kuris žaidėjas surinko mažiausiai taškų. Jei keli žaidėjai surinko po vienodai taškų, jų visų numeriai turi būti spausdinami vienoje eilutėje mažėjimo tvarka, atskiriant juos vieną nuo kito tarpais.
 • Kuris žaidėjas surinko daugiausiai taškų. Jei keli žaidėjai surinko po vienodai taškų, jų visų numeriai turi būti spausdinami vienoje eilutėje didėjimo tvarka.
 • Prieš mažiausiai taškų surinkusį žaidėją, kurio numeris yra didžiausias, įterpkite žaidėją, kuris surinko daugiausiai taškų ir kurio numeris yra mažiausias.
 • Prieš daugiausiai taškų surinkusį žaidėją, kurio numeris yra mažiausias, įterpkite žaidėją, surinkusį mažiausiai taškų, kurio numeris yra didžiausias.
 • Įterpę aukščiau nurodytus elementus, rezultatų faile išspausdinkite žaidėjų numerius ir surinktų taškų skaičių – vienam žaidėjui skiriama viena eilutė.

zaidimas1.txt
zaidimas1rez.txt

16

1 5

2 4

3 3

4 0

1 0

2 -2

3 2

4 1

1 1

2 0

3 1

4 -1

1 0

2 1

3 0

4 4

Žaidėjai ir jų surinkti taškai:

1 6

2 5

3 6

4 5

Mažiausiai taškų surinko:

4 2

Daugiausiai taškų surinko:

1 3

Po įterpimo:

4 5

1 6

2 5

3 6

1 6

4 5

Reikalavimai

 • Naudokite sveikųjų skaičių masyvus.
 • Sukurkite pradinių duomenų skaitymo funkciją void.
 • Sukurkite mažiausios ir didžiausios reikšmių paieškos funkcijas, grąžinančias apskaičiuotą reikšmę per funkcijos vardą.
 • Sukurkite masyvo elemento įterpimo funkciją void.
 • Sukurkite void funkciją, faile spausdinančią mažiausiai taškų surinkusius žaidėjus.
 • Sukurkite void funkciją, faile spausdinančią daugiausiai taškų surinkusius žaidėjus.
 • Sukurkite void funkciją, faile spausdinančią žaidėjų numerius ir surinktų taškų skaičių.

Papildoma informacija

 • Lygis: 2
 • Taškai: 100
Į viršų