Programavimo pamokėlės

pamokelesm

Mokymų ciklas „Programavimo pamokėlės" skirtos visiems, kurie nori išmokti programuoti.

IT galvosūkiai

itgalvosukiai

Konkurso tikslas – skatinti moksleivius domėtis IT sprendžiant įvairiausius galvosūkius.

Informikas

informikasm

Konkurso tikslas – supažindinti moksleivius su menu informacinėse technologijose ir mūsų talismanu.

Dr. J. P. Kazicko konkursai

kkonkursai

Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos regionuose vykdomas IT konkursas.

       

Užduotis

Leidyklos „Alma Littera“ n (n < 21) knygų vertina m (m < 11) skaitytojų. Kiekvienas skaitytojas kiekvieną knygą vertina balais nuo 0 iki 10. Vertinimai yra sveikieji skaičiai. Pradinių duomenų failo knygos1.txt pirmoje eilutėje įrašyti skaičiai n ir m. Tolesnėse n eilučių įrašytas knygos kodas k (sveikasis skaičius iš intervalo [1; 20]) ir po m sveikųjų skaičių, vienas nuo kito atskirtų tarpais – kiekvieno vertintojo knygai skirti balai. Skaičiuojant galutinį knygos įvertinimą, sumuojami didžiausias ir mažiausias įvertinimai (jei didžiausių ir mažiausių įvertinimų yra daugiau, negu po vieną, tuomet sumuojama tik po vieną didžiausią ir mažiausią įvertinimą). Apskaičiuota suma yra galutinis knygos įvertinimas. Parašykite programą, surandančią ir rezultatų faile knygos1rez.txt spausdinančią:

 • Koks yra galutinis kiekvienos knygos įvertinimas. Rezultatus surašykite faile vienai knygai skirdami vieną eilutę: knygos kodas ir įvertinimas, atskirti tarpais. Sąrašas išdėstytas knygų kodų didėjimo tvarka
 • Kuri knyga įvertinta blogiausiai. Jei kelios knygos įvertintos blogiausiai, jų visų kodai turi būti spausdinami vienoje eilutėje mažėjimo tvarka, atskiriant juos vieną nuo kito tarpais.
 • Kuri knyga įvertinta geriausiai. Jei kelios knygos įvertintos geriausiai, jų visų numeriai turi būti spausdinami vienoje eilutėje didėjimo tvarka.
 • Sukeiskite geriausiai įvertintą knygą su blogiausiai įvertinta knyga sąraše vietomis. Jei yra ne po vieną geriausiai/blogiausiai įvertintą knygą, tuomet vietomis turi būti sukeičiamos geriausia ir blogiausia knygos, kurių kodai yra mažiausi.
 • Rezultatų faile išspausdinkite naują knygų sąrašą, kuriame knygos sukeistos vietomis: kodus ir įvertinimus – vienai knygai skiriama viena eilutė.

knygos1.txt
knygos1rez.txt

5 6

2 2 5 6 6 5 2

1 3 8 8 7 7 7

4 4 5 5 7 7 6

3 5 5 5 5 3 3

5 7 8 8 7 2 6

Knygų įvertinimai:

1 11

2 8

3 8

4 11

5 10

Blogiausiai įvertintos knygos:

3 2

Geriausiai įvertintos knygos:

1 4

Naujas sąrašas:

2 8

1 11

3 8

4 11

5 10

Reikalavimai

 • Naudokite sveikųjų skaičių masyvus.
 • Sukurkite pradinių duomenų skaitymo funkciją void.
 • Sukurkite mažiausios ir didžiausios reikšmių paieškos funkcijas, grąžinančias apskaičiuotą reikšmę per funkcijos vardą.
 • Sukurkite masyvo elementų sukeitimo funkciją void.
 • Sukurkite void funkciją, faile spausdinančią blogiausiai įvertintas knygas.
 • Sukurkite void funkciją, faile spausdinančią geriausiai įvertintas knygas.
 • Sukurkite void funkciją, faile spausdinančią knygų kodus ir įvertinimą.

Papildoma informacija

 • Lygis: 2
 • Taškai: 100
Į viršų