Programavimo pamokėlės

pamokelesm

Mokymų ciklas „Programavimo pamokėlės" skirtos visiems, kurie nori išmokti programuoti.

IT galvosūkiai

itgalvosukiai

Konkurso tikslas – skatinti moksleivius domėtis IT sprendžiant įvairiausius galvosūkius.

Informikas

informikasm

Konkurso tikslas – supažindinti moksleivius su menu informacinėse technologijose ir mūsų talismanu.

Dr. J. P. Kazicko konkursai

kkonkursai

Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos regionuose vykdomas IT konkursas.

       

Užduotis

Šachmatų turnyre „Panevėžys Open“ dalyvavo n (n < 101) šachmatininkų. Po turnyro Šiaulių miesto komandos treneris į failą sachmatai2.txt surašė kiekvieno sportininko rezultatus: prie kurios lentos žaidė sportininkas (sveikasis skaičius iš intervalo [1; 10]), kelias partijas sportininkas laimėjo, kelias baigė lygiosiomis ir kelias pralaimėjo. Už laimėtą partiją sportininkas gauna 1 tašką, už lygiąsias – 0,5 taško, už pralaimėtą partiją taškai neskiriami. Vienam sportininkui skiriama viena eilutė. Parašykite programą, surandančią ir rezultatų faile sachmatai2rez.txt spausdinančią:

 • Koks yra galutinis kiekvieno turnyre dalyvavusio sportininko surinktų taškų skaičius. Rezultatus surašykite faile vienam sportininkui skirdami vieną eilutę: lentos numeris ir sportininko surinktų taškų skaičius vieno ženklo po kablelio tikslumu, išdėstant sportininkus pagal tai, prie kurios lentos kuris žaidė.
 • Kuris sportininkas surinko mažiausiai taškų. Jei keli sportininkai surinko po mažiausiai taškų, jų lentų numeriai turi būti spausdinami vienoje eilutėje didėjimo tvarka, atskiriant jas vieną nuo kitos tarpais.
 • Kuris sportininkas surinko daugiausiai taškų. Jei keli sportininkai surinko po daugiausiai taškų, jų lentų numeriai turi būti spausdinami vienoje eilutėje mažėjimo tvarka, atskiriant jas vieną nuo kitos tarpais.
 • Surikiuokite sportininkus nuo surinkusio daugiausiai taškų iki surinkusio mažiausiai taškų. Jei surinktų taškų sumos sutampa, tai tuomet dar rikiuokite lentos numerio mažėjimo tvarka.
 • Rezultatų faile išspausdinkite surikiuotą sportininkų sąrašą: lentos numerį ir sportininko surinktų taškų skaičių vieno ženklo po kablelio tikslumu – vienam sportininkui skiriama viena eilutė.
sachmatai2.txt sachmatai2rez.txt

5

3 1 1 4

2 3 2 1

4 4 0 2

1 2 2 2

5 0 3 3

Sportininkų rezultatai:

1 3.0

2 4.0

3 1.5

4 4.0

5 1.5

Mažiausiai taškų surinkę sportininkai:

3 5

Daugiausiai taškų surinkę sportininkai:

4 2

Surikiuotas sąrašas:

4 4.0

2 4.0

1 3.0

5 1.5

3 1.5

Reikalavimai

Reikalavimai programai:

 • Naudokite sveikųjų ir realiųjų skaičių masyvus.
 • Sukurkite pradinių duomenų skaitymo funkciją void.
 • Sukurkite mažiausios ir didžiausios reikšmių paieškos funkcijas, grąžinančias apskaičiuotą reikšmę per funkcijos vardą.
 • Sukurkite masyvo elementų rikiavimo funkciją void.
 • Sukurkite void funkciją, faile spausdinančią mažiausiai taškų surinkusius sportininkus.
 • Sukurkite void funkciją, faile spausdinančią daugiausiai taškų surinkusius sportininkus.
 • Sukurkite void funkciją, faile spausdinančią sportininkų lentų numerius ir surinktų taškų skaičių.

Papildoma informacija

 • Lygis: 2
 • Taškai: 100
Į viršų