Programavimo pamokėlės

pamokelesm

Mokymų ciklas „Programavimo pamokėlės" skirtos visiems, kurie nori išmokti programuoti.

IT galvosūkiai

itgalvosukiai

Konkurso tikslas – skatinti moksleivius domėtis IT sprendžiant įvairiausius galvosūkius.

Informikas

informikasm

Konkurso tikslas – supažindinti moksleivius su menu informacinėse technologijose ir mūsų talismanu.

Dr. J. P. Kazicko konkursai

kkonkursai

Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos regionuose vykdomas IT konkursas.

       

Užduotis

Lietuvos Respublikos statistikos departamentas (http://osp.stat.gov.lt/) pateikia informaciją apie atmosferos teršalus.

Pirmoje pradinių duomenų failo tersalai.txt eilutėje įrašyti trys sveikieji skaičiai: teršalų rūšių skaičius r, pradiniai analizės metai prmetai, kelis metus m buvo atliekama atmosferos teršalų analizė. Tolesnėse r eilučių surašyta informacija apie kiekvieną teršalų rūšį: pavadinimas (skiriama 30 pozicijų) ir m realiųjų skaičių – kiekvienais tyrimo metais užregistruotų teršalų kiekis tonomis, pradedant nuo prmetai.

Parašykite programą, kuri analizuoja pateiktus statistinius duomenis:

 • kuriais metais kiekvienos rūšies teršalų buvo užfiksuota daugiausia. Jei buvo keli vienodi metai, kai teršalų buvo užfiksuota daugiausia, tai turi būti išvesti anksčiausi metai, kai teršalų užfiksuota daugiausiai;
 •  kuriais metais kiekvienos rūšies teršalų buvo užfiksuota mažiausiai. Jei buvo keli vienodi metai, kai teršalų buvo užfiksuota mažiausiai, tai turi būti išvesti vėliausi metai, kai teršalų užfiksuota mažiausiai;
 • kiek tonų teršalų buvo užregistruota kiekvienais metais iš viso;
 • koks vidutinis teršalų kiekis užfiksuotas per metus (imti visų metų bendrą teršalų kiekį ir dalinti iš metų skaičiaus);
 • surikiuoti teršalus pagal bendrą kiekį didėjimo tvarka, o jei kiekiai sutampa – pagal abėcėlę nuo Z iki A;
 • pašalinti iš sąrašo teršalus, kurių užregistruotas kiekis yra didžiausias. Jei yra kelios rūšys, atitinkančios šią sąlygą, pašalinti tuos, kurie pagal abėcėlę yra žemiau.
Pradiniai duomenys

5 2007 8

Sieros dioksidas              18620.3 16804.8 16577.3 15303.8 16235.6 14201.9 11840.3 11047.3

Azoto oksidai                 10998.1 11383.4 9850.2 10232.3 9556.8 9389.9 8117.3 7808.9

Anglies monoksidas            21106.7 19172.6 17015.2 19034.1 19343.1 18957.1 18615.2 16794.3

Lakūs organiniai junginiai    16924.4 18816.7 16432.7 14642.6 14776.7 14454.8 14655.7 10448.4

Fluoras ir kiti teršalai      781 895.1 1106.6 1244 3835.3 4023.2 3816.5 6906.8

Rezultatai

Sieros dioksidas              2007 2014

Azoto oksidai                 2008 2014

Anglies monoksidas            2007 2014

Lakūs organiniai junginiai    2008 2014

Fluoras ir kiti teršalai      2014 2007

---------------------------------------------

2007 68430.5

2008 67072.6

2009 60982.0

2010 60456.8

2011 63747.5

2012 61026.9

2013 57045.0

2014 53005.7

---------------------------------------------

61470.9

---------------------------------------------

Fluoras ir kiti teršalai      22608.5

Azoto oksidai                 77336.9

Sieros dioksidas              120631.3

Lakūs organiniai junginiai    121152.0

Anglies monoksidas            150038.3

---------------------------------------------

Fluoras ir kiti teršalai      22608.5

Azoto oksidai                 77336.9

Sieros dioksidas              120631.3

Lakūs organiniai junginiai    121152.0

Reikalavimai

Reikalavimai programai:

 

 • Uždaviniui spręsti reikalingas duomenų struktūras pasirinkite savo nuožiūra.
 • Pradinių duomenų skaitymo funkcija void.
 • Didžiausios ir mažiausios reikšmės paieškos funkcijos, grąžinančios apskaičiuotas reikšmes per funkcijos vardą.
 • Sumos skaičiavimo funkcija, grąžinanti apskaičiuotą reikšmę per funkcijos vardą.
 • Rikiavimo funkcija void.
 • Vieno elemento šalinimo funkcija void.
 • Rezultatų išsaugojimo faile funkcija void.
 • Rezultatai rezultatų faile tersalairez.txt turi būti išsaugoti taip, kaip pateikta pavyzdyje.

Papildoma informacija

 • Lygis: 3
 • Taškai: 100
Į viršų