Programavimo pamokėlės

pamokelesm

Mokymų ciklas „Programavimo pamokėlės" skirtos visiems, kurie nori išmokti programuoti.

IT galvosūkiai

itgalvosukiai

Konkurso tikslas – skatinti moksleivius domėtis IT sprendžiant įvairiausius galvosūkius.

Informikas

informikasm

Konkurso tikslas – supažindinti moksleivius su menu informacinėse technologijose ir mūsų talismanu.

Dr. J. P. Kazicko konkursai

kkonkursai

Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos regionuose vykdomas IT konkursas.

       

Užduotis

Lietuvos Respublikos statistikos departamentas (http://osp.stat.gov.lt/) pateikia informaciją apie spalvotųjų metalų laužo susidarymą ir panaudojimą apskrityse.

Pirmoje pradinių duomenų failo lauzas.txt eilutėje įrašyti sveikasis skaičius: apskričių skaičius a.  Tolesnėse a eilučių išvardinti apskričių pavadinimai po vieną pavadinimą eilutėje. Toliau yra dvi eilutės, kuriose įrašyta po a realiųjų skaičių ta tvarka, kuria išvardintos apskritys: pirmoje eilutėje spalvotųjų metalų laužo susidarymas kiekvienoje apskrityje, antroje – spalvotųjų metalų laužo panaudojimas kiekvienoje apskrityje. Laužo matavimo vienetas – tūkst. tonų. Atkreipkite dėmesį, kad laužo gali būti sunaudota daugiau, negu surinkta tais metais (gali būti naudojamas ankstesniais metais sukauptas laužas).

Parašykite programą, kuri analizuoja pateiktus statistinius duomenis:

 • kiek iš viso laužo susidarė;
 • kiek iš viso laužo buvo panaudota;
 • kurioje apskrityje susidarė daugiausia spalvotųjų metalų laužo. Jei yra kelios tokios apskritys, tuomet reikia išvesti tą, kuri pradiniame sąraše yra aukščiausiai;
 • kurioje apskrityje sunaudota mažiausiai spalvotųjų metalų laužo. Jei yra kelios tokios apskritys, tuomet reikia išvesti tą, kuri pradiniame sąraše yra žemiausiai;
 • koks vidutinis susidariusio ir panaudoto spalvotųjų metalų laužo skirtumo modulis (reikia apskaičiuoti skirtumų modulius kiekvienoje apskrityje ir rasti jų vidurkį);
 • surikiuokite apskritis sunaudoto spalvotųjų metalų laužo mažėjimo tvarka. Jei kiekiai sutampa, tuomet pagal abėcėlę nuo Z iki A;
 • įterpkite į surikiuotą sąrašą po vidurinio nario tą apskritį, kurioje sunaudota mažiausiai spalvotųjų metalų laužo.
Pradiniai duomenys

10

Alytaus

Kauno

Klaipėdos

Marijampolės

Panevėžio

Šiaulių

Tauragės

Telšių

Utenos

Vilniaus

100.7 16150.7 2516.6 127.5 1552.5 220.6 151.4 76.3 427.7 9631.4

1446.5 2006.7 6.0 0.3 1.9 25.2 0.0 0.4 0.0 56.0

Rezultatai

30955.4

---------------------------------------------

3543.0

---------------------------------------------

Kauno 16150.7

---------------------------------------------

Utenos 0.0

---------------------------------------------

3010.4

---------------------------------------------

Kauno 2006.7

Alytaus 1446.5

Vilniaus 56.0

Šiaulių 25.2

Klaipėdos 6.0

Panevėžio 1.9

Telšių 0.4

Marijampolės 0.3

Utenos 0.0

Tauragės 0.0

---------------------------------------------

Kauno 2006.7

Alytaus 1446.5

Vilniaus 56.0

Šiaulių 25.2

Klaipėdos 6.0

Utenos 0.0

Panevėžio 1.9

Telšių 0.4

Marijampolės 0.3

Utenos 0.0

Tauragės 0.0

Reikalavimai

Reikalavimai programai:

 • Uždaviniui spręsti reikalingas duomenų struktūras pasirinkite savo nuožiūra.
 • Pradinių duomenų skaitymo funkcija void.
 • Didžiausios ir mažiausios reikšmės paieškos funkcijos, grąžinančios apskaičiuotas reikšmes per funkcijos vardą.
 • Sumos skaičiavimo funkcija, grąžinanti apskaičiuotą reikšmę per funkcijos vardą.
 • Rikiavimo funkcija void.
 • Vieno elemento įterpimo funkcija void.
 • Rezultatų išsaugojimo faile funkcija void.
 • Rezultatai rezultatų faile lauzasrez.txt turi būti išsaugoti taip, kaip pateikta pavyzdyje.

Papildoma informacija

 • Lygis: 3
 • Taškai: 100
Į viršų