Programavimo pamokėlės

pamokelesm

Mokymų ciklas „Programavimo pamokėlės" skirtos visiems, kurie nori išmokti programuoti.

IT galvosūkiai

itgalvosukiai

Konkurso tikslas – skatinti moksleivius domėtis IT sprendžiant įvairiausius galvosūkius.

Informikas

informikasm

Konkurso tikslas – supažindinti moksleivius su menu informacinėse technologijose ir mūsų talismanu.

Dr. J. P. Kazicko konkursai

kkonkursai

Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos regionuose vykdomas IT konkursas.

       

Užduotis

Lietuvos Respublikos statistikos departamentas (http://osp.stat.gov.lt/) pateikia informaciją apie juridinius asmenis, gavusius paramą.

Pirmoje pradinių duomenų failo parama.txt eilutėje įrašyti du sveikieji skaičiai: paramos teikėjų tipų skaičius p ir sričių, kurioms skirta parama, skaičius s. Toliau seka p eilučių, kuriose išvardinti paramos teikėjų tipai. Tolesnėse s eilučių įrašyti tokie duomenys: srities pavadinimas (skiriama 20 pozicijų) ir p realiųjų skaičių – kokio dydžio paramą tūkst. eurų suteikė atitinkami teikėjai tai sričiai.

Parašykite programą, kuri analizuoja pateiktus statistinius duomenis:

 • kurio tipo teikėjai suteikė daugiausia paramos. Jei kelių tipų  yra vienodas skaičius, tuomet turi būti išvedamas tas tipas, kuris pradiniame sąraše yra žemiausiai;
 • kuriai sričiai paramos skirta mažiausiai. Jei buvo kelios sritys, kurioms paramos buvo skirta mažiausiai, tai turi būti išvesta aukščiausiai pradiniame sąraše esanti sritis;
 • koks bendras paramos dydis;
 • koks vidutinis paramos dydis sričiai (imti visų sričių paramą ir dalinti iš sričių skaičiaus);
 • surikiuoti sritis pagal bendrą paramą mažėjimo tvarka, o jei skaičiai sutampa – pagal abėcėlę nuo A iki Z;
 • pašalinti iš sąrašo sritį, kurioje buvo užfiksuota bendra mažiausia gauta parama.
Pradiniai duomenys

3 4

Užsienio_juridiniai_asmenys

LR_juridiniai_asmenys

Anoniminiai_fiziniai_asmenys

Kultūra           2581.5 8556.8 1263.6

Švietimas         2937.3 6316.3 1310.5 

Sportas           1815.3 35478.2 881.6

Religija          4715.8 3937.3 1944.6

Rezultatai

LR_juridiniai_asmenys 54288.6

---------------------------------------------

Švietimas 10564.1

---------------------------------------------

71738.8

---------------------------------------------

17934.7

---------------------------------------------

Sportas           38175.1

Kultūra           12401.9         

Religija          10597.7

Švietimas         10564.1

---------------------------------------------

Sportas           38175.1

Kultūra           12401.9         

Religija          10597.7

Reikalavimai

Reikalavimai programai:

 • Uždaviniui spręsti reikalingas duomenų struktūras pasirinkite savo nuožiūra.
 • Pradinių duomenų skaitymo funkcija void.
 • Didžiausios ir mažiausios reikšmės paieškos funkcijos, grąžinančios apskaičiuotas reikšmes per funkcijos vardą.
 • Sumos skaičiavimo funkcija, grąžinanti apskaičiuotą reikšmę per funkcijos vardą.
 • Rikiavimo funkcija void.
 • Vieno elemento šalinimo funkcija void.
 • Rezultatų išsaugojimo faile funkcija void.
 • Rezultatai rezultatų faile paramairez.txt turi būti išsaugoti taip, kaip pateikta pavyzdyje.

Papildoma informacija

 • Lygis: 3
 • Taškai: 100
Į viršų