Programavimo pamokėlės

pamokelesm

Mokymų ciklas „Programavimo pamokėlės" skirtos visiems, kurie nori išmokti programuoti.

IT galvosūkiai

itgalvosukiai

Konkurso tikslas – skatinti moksleivius domėtis IT sprendžiant įvairiausius galvosūkius.

Informikas

informikasm

Konkurso tikslas – supažindinti moksleivius su menu informacinėse technologijose ir mūsų talismanu.

Dr. J. P. Kazicko konkursai

kkonkursai

Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos regionuose vykdomas IT konkursas.

       

Užduotis

Mieste yra n autobusų maršrutų. Skirtingų maršrutų autobusai aplanko skirtingą stotelių skaičių (tarp stotelių yra skirtingi atstumai), bei perveža skirtingus keleivių skaičius. Autobusų parko administracija atlieka tyrimą, kurio tikslas – sugrupuoti autobusus į 2 grupes. Pirmai grupei turi priklausyti tų maršrutų autobusai, kuriais pervežama ne mažiau kaip k keleivių ir maršruto ilgis didesnis kaip m metrų, antrai – visi likusieji.

Pradinių duomenų pavyzdyje pirmoje eilutėje įrašyti 3 sveikieji skaičiai: n – maršrutų skaičius, bei k ir m reikšmės. Tolesnėse n eilučių įrašyta informacija apie kiekvieną maršrutą – maršruto numeris (gali būti, pvz., 10A, rekomenduojama naudoti string tipą), pervežtų keleivių skaičius, stotelių skaičius ir atstumai tarp gretimų stotelių (sveikieji skaičiai, metrais): 1-2, 2-3, 3-4 ir t.t.

Parenkite programą, kuri į ekraną išvestų rezultatus taip, kaip pateikta pavyzdyje: nurodyti maršruto numerį, pervežtų keleivių skaičių ir bendrą maršruto ilgį. Jei kuriai nors grupei priskirtų maršrutų nėra, tuomet turi būti įrašyta „Pirmos grupes marsrutu nera“ („Antros grupes marsrutu nera“).

Pradiniai duomenys Rezultatai
5 20 2500    
5 14 5 500 700 400 200  
7 25 8 800 450 600 250 400 600 700 
6A 12 7 450 220 400 750 560 420 
10 42 9 450 520 600 320 290 560 470 300
10A 15 5 490 250 360 540 
Pirmos grupes marsrutai:
7 25 3800
10 42 3510
Antros grupes marsrutai:
5 14 1800
6A 12 2800
10A 15 1640

Reikalavimai

 • Naudokite masyvus.
 • Pradinių duomenų skaitymo funkcija void Skaitymas().
 • Funkcija int Ilgis(), skaičiuojanti, koks yra vieno maršruto ilgis. Funkcija grąžina apskaičiuotą reikšmę per funkcijos vardą.
 • Funkcija bool Tikrinimas(), kuri nustato, ar vienas maršrutas atitinka pirmos grupės maršrutams keliamus reikalavimus. Funkcija grąžina apskaičiuotą reikšmę per funkcijos vardą.
 • Rezultatų išvedimo funkcija void Rasymas(). Į funkciją reikia kreiptis 2 kartus – su pirmos ir su antros grupės maršrutais.

Interaktyvus sprendimas

cpp/2016/3/miesto_autobusai

Papildoma informacija

 • Lygis: 2
 • Taškai: 100
Į viršų