Programavimo pamokėlės

pamokelesm

Mokymų ciklas „Programavimo pamokėlės" skirtos visiems, kurie nori išmokti programuoti.

IT galvosūkiai

itgalvosukiai

Konkurso tikslas – skatinti moksleivius domėtis IT sprendžiant įvairiausius galvosūkius.

Informikas

informikasm

Konkurso tikslas – supažindinti moksleivius su menu informacinėse technologijose ir mūsų talismanu.

Dr. J. P. Kazicko konkursai

kkonkursai

Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos regionuose vykdomas IT konkursas.

       

Užduotis

Pusmečio pabaigoje informatikos mokytoja nusprendė moksleiviams padaryti „paguodos savaitę“. Visiems, kurie yra atsiskaitę visus pusmečio darbus vietoj vieno blogiausio pažymio bus įrašytas pažymys, kuris gaunamas apskaičiavus pusmečio pažymių vidurkį. Parenkite programą, kuri esamo pažymių sąrašo blogiausią pažymį pakeistų vidurkiu, jei moksleivis turi visus pažymius. Jei moksleivis atsiskaitęs ne visus darbus – išvesti „Pakeitimai nebuvo atlikti“;

Pradiniai duomenys. Pirmiausia įvedamas mokinių skaičius n. Kitose eilutėse įvedamas kiekvieno mokinio gautų pažymių kiekis p (2 ≤ p ≤ 10) ir pažymiai. Jei mokinys darbo neatsiskaitęs, toje vietoje rašomas nulis.

Rezultatai. Ekrane išvedamas kiekvieno mokinio galutinių pažymių sąrašas. Jei mokinys yra neatsiskaitęs kai kurių darbų, išvedama „Pakeitimai nebuvo atlikti“. Vienam mokiniui skiriama viena eilutė

Pradiniai duomenys

Rezultatai

3

6 5 8 7 4 9 9

4 10 8 9 9

5 4 0 2 0 5

5 8 7 7 9 9

10 9 9 9

Pakeitimai nebuvo atlikti

Reikalavimai

  • Vieno mokinio duomenų įvedimo funkcija void.
  • Mokinio pažymių vidurkio skaičiavimo funkcija, grąžinanti apskaičiuotą reikšmę per funkcijos vardą, laikantis apvalinimo taisyklių.
  • Funkcija, surandanti blogiausią pažymį, kurį reikės pakeisti apskaičiuotu vidurkiu.
  • Loginė funkcija, grąžinanti reikšmę true, jei mokinys atsiskaitęs visus darbus ir false, jei neatsiskaitęs bent vieno darbo.
  • Naują pažymių sąrašą suformuojanti funkcija void.
  • Vieno mokinio galutinio pažymių sąrašo išvedimo funkcija.

Interaktyvus sprendimas

cpp/2016/5/paguodos_savaite

Papildoma informacija

  • Lygis: 2
  • Taškai: 100
Į viršų