Programavimo pamokėlės

pamokelesm

Mokymų ciklas „Programavimo pamokėlės" skirtos visiems, kurie nori išmokti programuoti.

IT galvosūkiai

itgalvosukiai

Konkurso tikslas – skatinti moksleivius domėtis IT sprendžiant įvairiausius galvosūkius.

Informikas

informikasm

Konkurso tikslas – supažindinti moksleivius su menu informacinėse technologijose ir mūsų talismanu.

Dr. J. P. Kazicko konkursai

kkonkursai

Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos regionuose vykdomas IT konkursas.

       

Užduotis

Nuobodžiaudamas per vasaros atostogas Juliukas sugalvojo kartą per dieną tuo pačiu paros metu matuoti oro temperatūrą n skaičių dienų (1 ≤ n ≤ 30). Rezultatus jis suvedinėjo į savo sąsiuvinį norėdamas išsiaiškinti, kokia temperatūra kartojosi dažniausiai ir kelias dienas temperatūra buvo aukštesnė už t (0 ≤ t ≤ 30) laipsnių.

Parenkite programą, kuri:

  • Suskaičiuotų, kokiu dažnumu kartojosi kiekviena temperatūra ir išvestų rezultatus į ekraną.

  • Rastų, kelias dienas temperatūra buvo aukštesnė už t laipsnių ir išvestų į ekraną.

  • Rastų, kokia temperatūra kartojosi dažniausiai ir išvestų į ekraną laipsnius ir dažnį.

Duomenys. Pirmoje eilutėje įvedamas dienų skaičius n ir temperatūros riba t. Antroje eilutėje yra įvedamos n temperatūrų.

Rezultatai. Pirmoje eilutėje yra išvedamos temperatūros ir jų dažniai. Antroje eilutėje išvedamas skaičius dienų, per kurias temperatūra buvo aukštesnė už t laipsnių. Trečioje eilutėje yra išvedama dažniausiai pasikartojanti temperatūra ir jos dažnis.

Pradiniai duomenys

Rezultatai

10 16

17 16 15 17 19 18 19 17 19 17

15 1 16 1 17 4 18 1 19 3

8

17 4

Reikalavimai

  • Pradinių duomenų įvedimo funkcija void.

  • Paieškos funkcija, grąžinanti didžiausią temperatūros dažnį per funkcijos vardą.

  • Sumavimo funkcija, per funkcijos vardą grąžinanti skaičių dienų, per kurias temperatūra buvo didesnė už t laipsnių.

  • Rezultatų išvedimo funkcija void.

Interaktyvus sprendimas

cpp/2016/6/temperatura

Papildoma informacija

  • Lygis: 2
  • Taškai: 100
Į viršų