Programavimo pamokėlės

pamokelesm

Mokymų ciklas „Programavimo pamokėlės" skirtos visiems, kurie nori išmokti programuoti.

IT galvosūkiai

itgalvosukiai

Konkurso tikslas – skatinti moksleivius domėtis IT sprendžiant įvairiausius galvosūkius.

Informikas

informikasm

Konkurso tikslas – supažindinti moksleivius su menu informacinėse technologijose ir mūsų talismanu.

Dr. J. P. Kazicko konkursai

kkonkursai

Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos regionuose vykdomas IT konkursas.

       

Užduotis

Jaunasis meteorologas Saulius keliasdešimt dienų fiksavo rudens orus. Kiekvieną dieną jis registravo, kokia diena (lietinga – L, saulėta – S, apsiniaukusi – A) ir tos dienos oro temperatūrą (realusis skaičius). Saulius stebėjimų duomenis surašė pradinių duomenų faile oras.txt. Pirmoje failo eilutėje įrašytas dienų skaičius n, likusiose n eilučių – kiekvienos dienos duomenys – simbolis, apibūdinantis dieną ir tos dienos oro temperatūra.
Parašykite programą, kuri į rezultatų failą dargana.txt išvestų rezultatus, kaip pateikta pavyzdyje: nurodomas dienos tipas, kelios buvo to tipo dienos, kokia buvo vidutinė to tipo dienų oro temperatūra, kiek buvo to tipo dienų, kurių oro temperatūra buvo didesnė už to tipo dienų vidutinę oro temperatūrą.
Jei nėra kurio nors tipo dienų, tuomet faile po dienos tipu turi būti įrašytas žodis „NE“, pvz.:

LIETINGOS:

NE

Pradiniai duomenys Rezultatai

10
L 10.9
S 11.2
L 10.8
L 12.5
A 15.2
A 16.1
A 10.2
L 12.3
L 10.2
S 12.3

LIETINGOS:
5 11.34 2
SAULETOS:
2 11.75 1
APSINIAUKUSIOS:
3 13.83 2

Reikalavimai

  • Sukurta ir naudojama struktūra, aprašanti vieną stebėjimą.
  • Sukurtas ir naudojamas struktūrų masyvas.
  • Pradinių duomenų skaitymo funkcija void.
  • Vidutinės oro temperatūros skaičiavimo funkcija, grąžinanti apskaičiuotą reikšmę per funkcijos vardą. Funkciją panaudoti 3 kartus: lietingų, saulėtų ir apsiniaukusių dienų vidutinei temperatūrai skaičiuoti.
    Kiekio skaičiavimo funkcija, grąžinanti apskaičiuotą reikšmę per funkcijos vardą. Funkciją panaudoti 3 kartus: lietingų, saulėtų ir apsiniaukusių dienų kiekiui skaičiuoti.
  • Funkcija, grąžinanti apskaičiuotą vieno tipo dienų skaičių, kurių temperatūra buvo didesnė už to tipo dienų vidutinę temperatūrą. Funkciją panaudoti 3 kartus: lietingų, saulėtų ir apsiniaukusių dienų kiekiui skaičiuoti.
  • Rezultatų rašymo funkcija void. Funkciją panaudoti 3 kartus: lietingų, saulėtų ir apsiniaukusių dienų rezultatams išvesti.

Papildoma informacija

  • Lygis: 3
  • Taškai: 100
Į viršų