Programavimo pamokėlės

pamokelesm

Mokymų ciklas „Programavimo pamokėlės" skirtos visiems, kurie nori išmokti programuoti.

IT galvosūkiai

itgalvosukiai

Konkurso tikslas – skatinti moksleivius domėtis IT sprendžiant įvairiausius galvosūkius.

Informikas

informikasm

Konkurso tikslas – supažindinti moksleivius su menu informacinėse technologijose ir mūsų talismanu.

Dr. J. P. Kazicko konkursai

kkonkursai

Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos regionuose vykdomas IT konkursas.

       

Užduotis

Mokiniai per kontrolinį darbą turėjo atlikti kelias užduotis, kurių kiekvienos įvertinimas sudarė tam tikrą bendro įvertinimo dalį.

Pradinių duomenų failo kontrolinis.txt pirmoje eilutėje įrašytas kontrolinį darbą atlikusių mokinių skaičius n (2<n<30) ir kelias užduotis k (2<k<7) mokiniai turėjo atlikti. Antroje pradinių duomenų failo eilutėje įrašyta k realiųjų skaičių - kiekvienos užduoties įvertinimo dalis formuojant bendrą kontrolinio darbo įvertinimą. Tolesnėse n eilučių surašyta informacija apie kiekvieną mokinį: vardas, pavardė ir k sveikųjų skaičių, kiekvienos užduoties įvertinimas dešimtbalėje sistemoje.

Parašykite programą, kuri į rezultatų failą kontrolinisrez.txt išvestų informaciją:

 • kokį galutinį įvertinimą gavo kiekvienas mokinys. Galutinis įvertinimas yra dešimtbalės sistemos sveikasis skaičius, gautas pritaikius matematinio apvalinimo taisykles;
 • mokinių, gavusių geriausius kontrolinio darbo įvertinimus, sąrašą (mokiniai sąraše eina tokia tvarka, kaip ir pradiniame sąraše);
 • mokinių, gavusių blogiausius kontrolinio darbo įvertinimus, sąrašą (mokiniai sąraše eina tokia atbula tvarka, negu išvardinti pradiniame sąraše);
 • rezultatų faile išveskite informaciją tokia tvarka, kaip pateikta rezultatų failo pavyzdyje.
Pradiniai duomenys Rezultatai

3 5
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Jonas Jonaitis 10 10 10 10 10
Petras Petraitis 8 8 8 8 8
Antanas Antanaitis 5 5 5 5 5

VISI
Jonas Jonaitis 10
Petras Petraitis 8
Antanas Antanaitis 5
GERIAUSI
Jonas Jonaitis 10
BLOGIAUSI
Antanas Antanaitis 5

3 5
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Jonas Jonaitis 10 10 10 10 10
Petras Petraitis 5 5 5 5 5
Antanas Antanaitis 5 5 5 5 5

VISI
Jonas Jonaitis 10
Petras Petraitis 5
Antanas Antanaitis 5
GERIAUSI
Jonas Jonaitis 10
BLOGIAUSI
Antanas Antanaitis 5
Petras Petraitis 5

3 5
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Jonas Jonaitis 10 10 10 10 10
Petras Petraitis 10 10 10 10 10
Antanas Antanaitis 10 10 10 10 10

VISI
Jonas Jonaitis 10
Petras Petraitis 10
Antanas Antanaitis 10
GERIAUSI
Jonas Jonaitis 10
Petras Petraitis 10
Antanas Antanaitis 10
BLOGIAUSI
Antanas Antanaitis 10
Petras Petraitis 10
Jonas Jonaitis 10

Reikalavimai

 • Sukurkite struktūrą, saugančią mokinio vardą ir galutinį įvertinimą.
 • Sukurkite 3 struktūrų masyvus - visų, geriausių ir silpniausių mokinių.
 • Sukurkite pradinių duomenų skaitymo funkciją void.
 • Sukurkite vieno mokinio galutinio įvertinimo skaičiavimo funkciją, grąžinančią apskaičiuotą reikšmę per funkcijos vardą. Į šią funkciją galite kreiptis skaitymo funkcijoje, arba sukurti papildomą void funkciją, kurioje kreipsitės skaičiuodami galutinį įvertinimą.
 • Sukurkite geriausio įvertinimo vietos paieškos funkciją, grąžinančią reikšmę per funkcijos vardą.
 • Sukurkite blogiausio įvertinimo vietos paieškos funkciją, grąžinančią reikšmę per funkcijos vardą.
 • Sukurkite void funkciją, formuojančią geriausiai parašiusių mokinių struktūrų masyvą iš pradinio masyvo.
 • Sukurkite void funkciją, formuojančią blogiausiai parašiusių mokinių struktūrų masyvą iš pradinio masyvo.
 • Sukurkite rezultatų rašymo funkciją, į kurią kreipkitės 3 kartus: įrašydami visų, geriausiai ir blogiausiai parašiusių kontrolinį darbą mokinių rezultatus.

Papildoma informacija

 • Lygis: 3
 • Taškai: 100
Į viršų