Programavimo pamokėlės

pamokelesm

Mokymų ciklas „Programavimo pamokėlės" skirtos visiems, kurie nori išmokti programuoti.

IT galvosūkiai

itgalvosukiai

Konkurso tikslas – skatinti moksleivius domėtis IT sprendžiant įvairiausius galvosūkius.

Informikas

informikasm

Konkurso tikslas – supažindinti moksleivius su menu informacinėse technologijose ir mūsų talismanu.

Dr. J. P. Kazicko konkursai

kkonkursai

Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos regionuose vykdomas IT konkursas.

       

Užduotis

Katinų bėgimo varžyboms registravosi n (2 ≤ n ≤ 50) katinų. Stadione yra 8 slidinėjimo takeliai. Katinai atsitiktinai suskirstyti į k grupių taip, kad grupėje būtų ne mažiau kaip du katinai.

Parašykite programą, kuri iš kiekvienos grupės atrinktų pusę katinų slidininkų, pasiekusių geriausius rezultatus. Jeigu grupėje yra nelyginis skaičius katinų, tada atrenkama vienu katinu mažiau (pvz., iš penkių slidininkų atrenkami du pasiekusieji geriausius rezultatus). Žinoma, kad visi katinų pasiekti rezultatai yra skirtingi.

Duomenys pateikiami tekstiniame faile pradinis.txt. Pirmoje failo eilutėje nurodomas grupių skaičius k. Toliau iš eilės pateikiami visų katinų grupių sąrašai tokia tvarka:

• pirmoje sąrašo eilutėje pateikiamas katinų skaičius grupėje;

• toliau – kiekvieno katino šeimininkų pavardė ir katino vardas (sudaro po vieną žodį, be diakritinių ženklų) ir rezultatas (minutės, sekundės). Vieno katino duomenims skiriama viena eilutė.

Rezultatai pateikiami tekstiniame faile galutinis.txt. Spausdinamas visų atrinktų katinų sąrašas pasiekto rezultato laiko didėjimo tvarka. Vieno katino duomenims skiriama viena eilutė: šeimininkų pavardė, katino vardas ir rezultatas (minutės ir sekundės).

Pradiniai duomenys Rezultatai

3
4
Petraiciu Rainis 4 25
Jonaiciu Juodis 3 59
Stankunu Rudis 4 15
Masiliunu Mazius 6 20
2
Petkunu Rainis 6 45
Staskunu Baltis 3 55
5
Kalniu Micius 3 58
Sereiku Kicius 4 2
Dambrausku Rainis 4 5
Dubausku Micius 4 4
Kikuciu Rainis 4 6

Staskunu Baltis 3 55
Kalniu Micius 3 58
Jonaiciu Juodis 3 59
Sereiku Kicius 4 2
Stankunu Rudis 4 15

Reikalavimai

  • Naudokite masyvus su struktūros tipo elementais.
  • Pradinių duomenų skaitymo funkcija void().
  • Rikiavimo funkcija void().
  • Rašymo į failą funkcija void().
  • Gali būti papildomų funkcijų.

Papildoma informacija

  • Lygis: 3
  • Taškai: 100
Į viršų