Programavimo pamokėlės

pamokelesm

Mokymų ciklas „Programavimo pamokėlės" skirtos visiems, kurie nori išmokti programuoti.

IT galvosūkiai

itgalvosukiai

Konkurso tikslas – skatinti moksleivius domėtis IT sprendžiant įvairiausius galvosūkius.

Informikas

informikasm

Konkurso tikslas – supažindinti moksleivius su menu informacinėse technologijose ir mūsų talismanu.

Dr. J. P. Kazicko konkursai

kkonkursai

Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos regionuose vykdomas IT konkursas.

       

Užduotis

Energijos skirstymo operatorius gavo duomenis apie n klientų atliktas įmokas tam tikru laikotarpiu. Kai kurie klientai permokėjo už sunaudotą elektros energiją. Energijos skirstymo operatorius, siekdamas išvengti nuostolių, jei elektros energija pabrangtų, nori išbraukti permokėjusius klientus iš sąrašo. Parašykite programą, kuri iš pradinio sąrašo išbrauktų už elektros energiją permokėjusius klientus. Laikoma, kad klientas permokėjo už elektros sunaudojimą, jei tą dieną, kai darbuotojas tikrino skaitiklio rodmenis, skirtumas tarp skaitiklio parodymų, kuriuos deklaravo gyventojas ir darbuotojo užfiksuotų skiriasi daugiau kaip 50 kilovatvalandžių, t.y. gyventojo nurodyti skaitiklio parodymai yra didesni už darbuotojo užfisuotus. Tie gyventojai, kurie paskutinį kartą deklaravo duomenis daugiau kaip prieš 14 dienų, permokėjusiais nelaikomi, nors jų įrašyti skaitiklio rodmenys yra didesni už darbuotojo užfiksuotus daugiau kaip 50 kilovatvalandžių.

Pradinių duomenų failo permoka.txt pirmoje eilutėje įrašytas klientų skaičius n (n <= 100), elektros skaitiklio tikrinimo data (metai, mėnuo, diena). Tolesnėse n eilučių įrašyta informacija apie kiekvieną klientą: pavardė, paskutinė mokėjimo data, kliento deklaruoti skaitiklio rodmenys, energijos skirstymo operatoriaus užfiksuoti duomenys.

Rezultatų faile permokarez.txt turi būti pateiktas gyventojų sąrašas, gautas išbraukus permokėjusius gyventojus. Naujo sąrašo įrašai turi būti išdėstyti taip: pavardė, paskutinė mokėjimo data, kliento deklaruoti skaitiklio rodmenys, energijos operatoriaus užfiksuoti duomenys. Jei visi gyventojai permokėjo už elektros energiją, tuomet rezultatų faile turi būti įrašyta: SARASAS TUSCIAS.

Pradiniai duomenys Rezultatai

3 2018 01 09

Jonaitis 2017 12 30 175 200

Antanaitis 2017 11 25 400 300

Petraitis 2017 12 30 600 500

Jonaitis 2017 12 30 175 200

Antanaitis 2017 11 25 400 300

Reikalavimai

  • Naudokite struktūras ir masyvus su struktūros tipo elementais.
  • Pradinių duomenų skaitymo funkcija.
  • Datų skirtumo skaičiavimo funkcija (-os).
  • Vieno elemento iš sąrašo šalinimo funkcija.
  • Perbėgimo per pradinį sąrašą, šalinant visus permokėjusius klientus, funkcija.
  • Rezultatų rašymo į failą funkcija.

Papildoma informacija

  • Lygis: 3
  • Taškai: 100
Į viršų