Programavimo pamokėlės

pamokelesm

Mokymų ciklas „Programavimo pamokėlės" skirtos visiems, kurie nori išmokti programuoti.

IT galvosūkiai

itgalvosukiai

Konkurso tikslas – skatinti moksleivius domėtis IT sprendžiant įvairiausius galvosūkius.

Informikas

informikasm

Konkurso tikslas – supažindinti moksleivius su menu informacinėse technologijose ir mūsų talismanu.

Dr. J. P. Kazicko konkursai

kkonkursai

Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos regionuose vykdomas IT konkursas.

       

Užduotis

Pranas augina medelių sodinukus, kuriuos pardavinėja kitiems sodininkams. Pardavimui skirti sodinukai turi būti ne žemesni už a1 cm ir ne aukštesni už a2 cm. Prano medelyne auga n sodinukų. Rengdamasis rudeninei mugei, Pranas išmatavo kiekvieno sodinuko aukštį ir surašė duomenis faile sodinukai_data.txt. Pirmoje eilutėje įrašytas sodinukų kiekis n (1 ≤ n ≤ 100). Sekančiose n eilučių įrašyti sodinukų aukščiai (sveikieji skaičiai). Paskutinėje eilutėje – du sveikieji skaičiai a1 ir a2, nurodantys, kokiame aukščių intervale (imtinai) yra pardavimui tinkamų sodinukų aukščiai. 

Parašykite programą, kuri rezultatų faile sodinukai_res.txt išspausdintų:

 • Vidutinį visų medelyne augančių sodinukų aukštį vieno skaitmens po kablelio tikslumu.
 • Rudeninei mugei atrinktų sodinukų kiekį.
 • Rudeninei mugei atrinktų sodinukų vidutinį aukštį vieno skaitmens po kablelio tikslumu.
 • Rudeninei mugei atrinktų sodinukų aukščių sąrašą vienoje eilutėje (jeigu tokių sodinukų nėra, išspausdinti žodį 'NE' didžiosiomis raidėmis).

sodinukai_data.txt sodinukai_res.txt
5
53
45
56
54
56
50 60
52.8
4
54.8
53 56 54 56
3
60
60
60
50 55
60.0
0
0.0
NE

Reikalavimai

 • Duomenų saugojimui naudoti statinius (!) masyvus.
 • Aprašyti funkciją void Skaityti(), kuri nuskaito pradinius duomenis.
 • Aprašyti funkciją void Atrinkti(), kuri sudeda rudeninei mugei atrinktus sodinukus į naują masyvą.
 • Aprašyti funkciją double Vidurkis(), kuri grąžina vidutinį nurodytų sodinukų aukštį (į ją reikėtų kreiptis du kartus).
 • Aprašyti funkciją void Rasyti(), kuri išspausdina rezultatus.

Papildoma informacija

 • Lygis: 2
 • Taškai: 100
Į viršų