Programavimo pamokėlės

pamokelesm

Mokymų ciklas „Programavimo pamokėlės" skirtos visiems, kurie nori išmokti programuoti.

IT galvosūkiai

itgalvosukiai

Konkurso tikslas – skatinti moksleivius domėtis IT sprendžiant įvairiausius galvosūkius.

Informikas

informikasm

Konkurso tikslas – supažindinti moksleivius su menu informacinėse technologijose ir mūsų talismanu.

Dr. J. P. Kazicko konkursai

kkonkursai

Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos regionuose vykdomas IT konkursas.

       

Užduotis

n (1 <= n <= 30) mokinių per pusmetį rašo m (1 <= m <= 10) matematikos kontrolinių darbų. Lentelėje (matricoje), sudarytoje iš n eilučių (1 eilutė – 1 mokinys)  ir m stulpelių (1 stulpelis – 1 kontrolinis), yra surašyti įvertinimai dešimtbalėje sistemoje. Reikia rasti kiekvieno mokinio įvertinimų vidurkį ir kiekvieno kontrolinio darbo įvertinimų vidurkį. Vidurkius pateikite dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Pateiktą lentelę reikia surikiuoti mokinių vidurkių mažėjimo tvarka.

Pradinių duomenų faile Duomenys.txt: pirmoje eilutėje nurodytas lentelės eilučių (t.y. mokinių) skaičius n ir stulpelių (t.y. kontrolinių darbų) skaičius m. Tolesnėse n eilučių yra surašyta po m  įvertinimų.

Rezultatų failo Rezultatai.txt pavyzdys pateiktas lentelėje (spausdinami ir mokinių, ir kontrolinių darbų numeriai, įvertinimai, vidurkiai).

7lentele

Reikalavimai

  • Įvertinimams saugoti naudokite dvimatį masyvą, vidurkiams - vienmatį.
  • Sukurkite pradinių duomenų skaitymo funkciją void C++ (procedūrą Pascal).
  • Sukurkite dvi funkcijas void C++ (procedūras Pascal), skirtas vidurkiams dvimačio masyvo eilutėje ir stulpelyje rasti.
  • Sukurkite funkciją void C++ (procedūras Pascal), kuri surikiuoja duomenis mažėjimo tvarka.
  • Sukurkite rezultatų rašymo į failą funkciją void  C++ (procedūrą Pascal).

Papildoma informacija

  • Lygis: 2
  • Taškai: 20
Į viršų