Programavimo pamokėlės

pamokelesm

Mokymų ciklas „Programavimo pamokėlės" skirtos visiems, kurie nori išmokti programuoti.

IT galvosūkiai

itgalvosukiai

Konkurso tikslas – skatinti moksleivius domėtis IT sprendžiant įvairiausius galvosūkius.

Informikas

informikasm

Konkurso tikslas – supažindinti moksleivius su menu informacinėse technologijose ir mūsų talismanu.

Dr. J. P. Kazicko konkursai

kkonkursai

Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos regionuose vykdomas IT konkursas.

       

Užduotis

Vaikai (jų buvo n) susirinko kieme ir sutarė pažaisti tradicines slėpynes. Tačiau vos tik sustojo į eilę skaičiuotei, atbėgo dar vienas (n+1)-asis vaikas. Vaikai sutiko priimti jį žaisti tik su sąlyga, kad jis pirmas liks nežiūrėti ir ieškoti pasislėpusių, tačiau jis privalo dalyvauti skaičiuotėje ir likti paskutinis po skaičiuotės.

Skaičiuotė pradedama nuo pirmo stovinčio vaiko. Jeigu pasiekiamas eilės galas, tai skaičiuoti pradedama vėl nuo eilės pradžios. Iš eilės išeina vaikas, kuriam tenka skaičiuotės paskutinis žodis. Skaičiuotė toliau tęsiama nuo toliau stovinčio vaiko. Paskutinis likęs vaikas ieškos pasislėpusių.

Parašykite programą, kuri patartų, kurioje eilės vietoje turi atsistoti atbėgęs vaikas, kad po skaičiuotės jis liktų paskutinis.

Pradinių duomenų faile  Duomenys.txt yra surašoma:

Pirmoje eilutėje yra trys sveikieji skaičiai: pradinis vaikų skaičius n (1 < n <= 25), skaičiuotėje esančių žodžių skaičius k (1 < n <= 50), naujai atbėgusio vaiko numeris nr. Antroje eilutėje nurodyti vaikų numeriai tokia tvarka, kokia jie sustojo į eilę skaičiuotei prieš atbėgant naujokui. Vaikų numeriai nepasikartoja ir gali būti bet kokie sveiki skaičiai.

Rezultatų faile Rezultatai.txt turi būti n+1 skaičių seka – pradinė vaikų numerių seka su reikiamoje vietoje įterptu atbėgusio vaiko numeriu.

Duomenys

Rezultatai

5 7 13

12 16 3 2 1

12 16 3 2 13 1

Reikalavimai

  • Duomenims saugoti naudokite vienmatį masyvą.
  • Sukurkite pradinių duomenų skaitymo funkciją void C++ (procedūrą Pascal);
  • Sukurkite funkcijas void  C++ (procedūrą Pascal): įterpiančią elementą į masyvą, šalinančią elementą iš masyvo ir surandančią vietą, kur reikia įterpti;
  • Sukurkite dvimačio masyvo reikšmių rašymo į failą funkciją void  C++ (procedūrą Pascal).

Papildoma informacija

  • Lygis: 2
  • Taškai: 20
Į viršų