Programavimo pamokėlės

pamokelesm

Mokymų ciklas „Programavimo pamokėlės" skirtos visiems, kurie nori išmokti programuoti.

IT galvosūkiai

itgalvosukiai

Konkurso tikslas – skatinti moksleivius domėtis IT sprendžiant įvairiausius galvosūkius.

Informikas

informikasm

Konkurso tikslas – supažindinti moksleivius su menu informacinėse technologijose ir mūsų talismanu.

Dr. J. P. Kazicko konkursai

kkonkursai

Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos regionuose vykdomas IT konkursas.

       

Užduotis

Bronius per pamokas būna labai neatidus. Mokytoja pastebėjusi šią Broniaus savybę nutarė vietoj įprastų namų darbų duoti kruopštumo reikalaujančią užduotį. Mokytoja davė tekstą ir liepė jam suskaičiuoti, kiek tekste yra lotyniškų raidžių. Bronius pagalvojo: kaip bus lengva, reikės suskaičiuoti tik keletą raidžių. Tačiau pamatęs, jog tekstas sumaišytas su skaičiais ir yra nemažos apimties, nesugebėjo susidoroti su užduotimi. Mokytoja nenustebo - juk Bronius labai neatidus.

Mokytoja: Broniau, leidžiu tau naudotis draugų pagalba, tačiau šiek tiek pasunkinu užduotį. Dabar privalai suskaičiuoti visas lotyniškas, lietuviškas raides, skaitmenų kiekį ir jų sumą bei nustatyti kiek yra tekste žodžių. Mano patarimas būtų šį uždavinį parodyti programuotojui.

Bronius:  Kaip gerai būtų, jei pažinočiau nors vieną programuotoją.

Pagelbėkite Broniui!

Duomenys:

 • Duomenų faile Tekstas.txt duotas nežinomo ilgio tekstas.
 • Tekstui galioja šie apribojimai: tekstas sudarytas tik iš lotyniškų, lietuviškų raidžių, skaitmenų bei skyriklių “ “(tarpas), “,”(kablelis), “.”(taškas). Žinoma, kad yra situacijų, du skyrikliai yra šalia: “, “ (kablelis, tarpas) arba “ .” (tarpas, taškas).
 • Laikyti mažąsias ir didžiąsias raides vienodomis.
 • Paskutinis teksto simbolis visada yra taškas.
 • Tekste nėra tuščių eilučių.

Rezultatai:

Rezultatų faile “Rezultatai.txt” turi būti spausdinama:

 • lotyniškų raidžių kiekis tekste (lietuviškos neįeina);
 • lietuviškų raidžių kiekis tekste;
 • skaitmenų kiekis tekste;
 • visų skaitmenų suma;
 • žodžių kiekis tekste (žodis gali būti sudarytas iš vienos raidės, vieno skaitmens ar kelių skaitmenų arba maišytas iš skaitmenų ir raidžių).

Tekstas.txt

Rezultatai.txt

Laikraščio ved2amajame straipsnyje Padė4kos dienos proga buvo parašyta apie mokytoją, pirmos klasės mokiniams liepusią nupiešti, kam jie yra dėkingi. Pateikusi užd7uotį ji mąstė, jog šie vargingo rajono vaikai galėtų padėkoti nedaug už ką. Mokytoja numanė, kad dauguma mokinių pieš kalakutus ar maistu nukrautus stalus. Ji apstulbo, kai Duglas jai įteikė vaikiškai primityviai nupieštą ranką.

Mokiniams atrodė, jog galbūt tai simbolis. 1 vaikas piešinį paaiškino. Manau, jog tai Dievo ranka, duo­danti mums mai4sto. Kitas suprato kitaip. Tai ūkininko ranka, auginanti kalakutus. Vėliau, kai visi įniko į darbą ir piešė toliau, mokytoja pasilenkė ties Duglo suolu ir paklausė, kieno iš tiesų toji ranka. Berniukas tyliai pratarė. Mokytoja, tai jūsų ranka.

Ji prisimin2ė, jog dažnai pertraukų metu nediduką ir vienišą ber­niuką paimdavo už ran2kos. Ji taip elgdav3osi ir su kitais vaikais, bet Duglui tai buvo nepaprastai svarbu. Galbūt tai buvo ir jos Padėka už suteiktą galimybę nors ir menku darbu kažką duoti kitiems.

Nežinomas autorius. 3220.

Lotyniškų raidžių kiekis tekste: 784

Skaitmenų kiekis tekste: 12

Skaitmenų suma: 32

Lietuviškų raidžių kiekis tekste: 65

Žodžių kiekis tekste: 153

Reikalavimai

 • negalima naudoti string tipo eilučių,
 • duomenų failą galima atidaryti tik vieną kartą.

Papildoma informacija

 • Lygis: 3
 • Taškai: 10
Į viršų