Programavimo pamokėlės

pamokelesm

Mokymų ciklas „Programavimo pamokėlės" skirtos visiems, kurie nori išmokti programuoti.

IT galvosūkiai

itgalvosukiai

Konkurso tikslas – skatinti moksleivius domėtis IT sprendžiant įvairiausius galvosūkius.

Informikas

informikasm

Konkurso tikslas – supažindinti moksleivius su menu informacinėse technologijose ir mūsų talismanu.

Dr. J. P. Kazicko konkursai

kkonkursai

Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos regionuose vykdomas IT konkursas.

       

Užduotis

Iš miesto A į miestą B galima nuvažiuoti dviem keliais. Skiriasi abiejų kelių ilgiai ir maksimalus leistinas greitis. Automobilis pilnu baku gali nuvažiuoti ribotą skaičių kilometrų. Kai baigiasi kuras sustojama prisipilti naujo. Kiekvienas sustojimas pridedamas prie bendro kelionės laiko. Vienas sustojimas visada trunka 5 minutes. Automobilis pradeda kelionę su pilnu baku ir kiekvieną kartą sustojus taip pat pripilamas pilnas bakas. Parašyti programą, kuri apskaičiuotų, kuriuo keliu greičiausiai galima nuvažiuoti iš miesto A į miestą B, visą laiką važiuojant didžiausiu maksimaliu greičiu, įskaičiuojant visus sustojimus kurui pilti.

Pastaba: reikia įvertinti ir tai, kad prieš pradedant kelionę bakui pripildyti sugaištamos 5 minutės.

Pradinių duomenų failo Duomenys2.txt pirmoje eilutėje pateiktas  atstumas b, kurį automobilis gali nuvažiuoti su pilnu baku. Antroje eilutėje: s1 – koks atstumas bus nuvažiuotas važiuojant pirmu keliu, v1 – maksimalus greitis važiuojant pirmu keliu. Trečioje eilutėje: s2 – koks atstumas bus nuvažiuotas važiuojant antru keliu, v2 – maksimalus greitis važiuojant antru keliu.

Rezultatų faile Rezultatai2.txt reikia išvesti kiek laiko (valandomis ir minutėmis) užtruks kelionė pirmu ir antru keliu , bei kuriuo keliu važiuojant kelionės tikslas bus pasiektas greičiau.

Pradinių duomenų pavyzdžiai Rezultatai

60

110 90

180 110

Pirmu keliu: 1 h 23 min

Antru keliu: 1 h 53 min

Pirmu keliu greičiau

210

552 90

612 110

Pirmu keliu: 6 h 23 min

Antru keliu: 5 h 49 min

Antru keliu greičiau

150

90 90

100 100

Pirmu keliu: 1 h 5 min

Antru keliu: 1 h 5 min

Abiem keliais laikas nesiskiria

Reikalavimai

 Reikia sukurti:

1) funkciją, suskaičiuojančią, kiek laiko (minutėmis) tęsis kelionė važiuojant maksimaliu greičiu;

2) funkciją, suskaičiuojančią kiek kartų reiks stoti įsipilti kuro.

Interaktyvus sprendimas

cpp/2/kelione

Papildoma informacija

  • Lygis: 2
  • Taškai: 100
Į viršų